Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Ysgol

Tremeirchion

Croeso i'n gwefan Lleolir yr ysgol ym mhentref gwledig Tremeirchion ger Llanelwy a Dinbych, Sir Ddinbych a gwasanaetha’r pentref a’r ardaloedd cyfagos. Mae hi’n ysgol Gymraeg, Gwirfoddol Reoledig. Dynodir yr ysgol yn Ysgol Gymraeg yn ôl polisi iaith yr awdurdod addysg; golyga hyn mai’r Gymraeg yw prif gyfrwng gwaith a bywyd yr ysgol ond anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo. Y WELEDIGAETH Ein gweledigaeth yma yw fod pob plentyn sydd yn mynychu Ysgol Tremeirchion yn cael mynediad llawn i Cwricwlwm Ysgol Tremeirchion. Sicrhewn fel Un Teulu gyda’n gilydd y cychwyn gorau phosib a Sylfaen gadarn mewn amgylchedd hapus, diogel, gofalgar a christnogol; mewn awyrgylch naturiol, ysgogol a heriol; hyn oll er mwyn sicrhau bod y dysgwyr yn cyrraedd eu llawn potensial ac yn ddysgwyr gydol oes. Rhown cyfleoedd a phrofiadau eang a chytbwys, profiadau wrth wneud, defnyddio ein hardal leol a holl rhanddeiliad yr Ysgol a’r gymuned. Drwy fod yn Un teulu gyda’n gilydd ac yn dysgu a thyfu gyda’n gilydd fe fydd yn rhoi gwreiddiau cadarn, chwilfrydedd a brwdfrydedd i’n dysgwyr fod yn Ddysgwyr Uchelgeisiol a Galluog Cyfranwyr Mentrus a Chreadigol Ddinasyddion Egwyddorol a Gwybodus Unigolion Iach a Hyderus Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion, Llanelwy / St Asaph, LL17 0UN

Ffon: 01745 710328

Pennaeth: Bethan Davies BAdd. CPCP

Ebost: ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

Twitter: @YsgTremeirchion

Facebook: Ysgol Tremeirchion

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Staff

Llywodraethwyr

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Croeso i

wefan Ysgol

Tremeirchion

Croeso i'n gwefan Lleolir yr ysgol ym mhentref gwledig Tremeirchion ger Llanelwy a Dinbych, Sir Ddinbych a gwasanaetha’r pentref a’r ardaloedd cyfagos. Mae hi’n ysgol Gymraeg, Gwirfoddol Reoledig. Dynodir yr ysgol yn Ysgol Gymraeg yn ôl polisi iaith yr awdurdod addysg; golyga hyn mai’r Gymraeg yw prif gyfrwng gwaith a bywyd yr ysgol ond anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo. Y WELEDIGAETH Ein gweledigaeth yma yw fod pob plentyn sydd yn mynychu Ysgol Tremeirchion yn cael mynediad llawn i Cwricwlwm Ysgol Tremeirchion. Sicrhewn fel Un Teulu gyda’n gilydd y cychwyn gorau phosib a Sylfaen gadarn mewn amgylchedd hapus, diogel, gofalgar a christnogol; mewn awyrgylch naturiol, ysgogol a heriol; hyn oll er mwyn sicrhau bod y dysgwyr yn cyrraedd eu llawn potensial ac yn ddysgwyr gydol oes. Rhown cyfleoedd a phrofiadau eang a chytbwys, profiadau wrth wneud, defnyddio ein hardal leol a holl rhanddeiliad yr Ysgol a’r gymuned. Drwy fod yn Un teulu gyda’n gilydd ac yn dysgu a thyfu gyda’n gilydd fe fydd yn rhoi gwreiddiau cadarn, chwilfrydedd a brwdfrydedd i’n dysgwyr fod yn Ddysgwyr Uchelgeisiol a Galluog Cyfranwyr Mentrus a Chreadigol Ddinasyddion Egwyddorol a Gwybodus Unigolion Iach a Hyderus Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion, Llanelwy /

St Asaph, LL17 0UN

Ffon: 01745 710328

Pennaeth: Bethan Davies

BAdd. CPCP

Ebost:

ysgol.tremeirchion@sirdd

inbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@den

bighshire.gov.uk

Twitter:

@YsgTremeirchion

Facebook: Ysgol

Tremeirchion

Staff

Llywodraethwyr