Llywodraethwyr

Llywodraethwyr: Cadeirydd / Awdurdod Lleol - Mrs Gwenan Williams Is-Gadeirydd / Rhiant - Mrs Elliw Jones Eglwys - Rebecca Sparey -Taylor Eglwys - Mrs Cathrin Roberts Cyngor Cymuned - Mr Aled Morris Cyngor Cymuned - Mrs Fiona Irvine Awdurdod Lleol - Mr David Davies Rhiant Llywodraethwr - Dr Tomos Watkin Rhiant Llywodraethwr - Mr Bevan Humphreys Cynrychiolydd Staff - Mrs Elinor Ellis Staff Ategol - Delyth Potts Clerc Corff Llywodraethu Mrs Llywela Barry Diogelu Plant Mrs Elliw Jones Mrs Gwenan Williams Cymdeithas Rhieni ac Athrawon: Swyddogion Cadeirydd - Elen Van Bodegom Ysgrifennydd - Kristie Jones Trysorydd - Lexie Phillips

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Adref

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodr

aethwyr

Llywodraethwyr: Cadeirydd / Awdurdod Lleol - Mrs Gwenan Williams Is-Gadeirydd / Rhiant - Mrs Elliw Jones Eglwys - Rebecca Sparey - Taylor Eglwys - Mrs Cathrin Roberts Cyngor Cymuned - Mr Aled Morris Cyngor Cymuned - Mrs Fiona Irvine Awdurdod Lleol - Mr David Davies Rhiant Llywodraethwr - Dr Tomos Watkin Rhiant Llywodraethwr - Mr Bevan Humphreys Cynrychiolydd Staff - Mrs Elinor Ellis Staff Ategol - Delyth Potts Clerc Corff Llywodraethu Mrs Llywela Barry Diogelu Plant Mrs Elliw Jones Mrs Gwenan Williams Cymdeithas Rhieni ac Athrawon: Swyddogion Cadeirydd - Elen Van Bodegom Ysgrifennydd - Kristie Jones Trysorydd - Lexie Phillips