Staff

Staff yr Ysgol: Pennaeth Bethan Davies BAdd. CPCP Athrawes Dosbarth Meithrin a Derbyn Mrs Rhian Jones BAdd Cymhorthydd Dosbarth Meithrin a Derbyn Mrs Delyth Potts Athrawes Blwyddyn 1 a 2 Mrs Elinor Ellis BAdd. Cymhorthydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2 Athrawes Blwyddyn 3 a 4 Ms Lucy Edwards TAR (3 diwrnod) Mrs Bethan Davies BAdd. CPCP (2 ddiwrnod) Athrawes Blwyddyn 5 a 6 Ms Bethan Barr TAR Miss Sarita Smith TAR (cyfnod mamolaeth) Cymhorthydd blynyddoedd 3-6 a cefnogi Dysgwyr ADY Mrs Delyth Williams Cymhorthydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2 James Thompson Cymhorthyddion Clwb Brecwast Mrs Delyth Williams a Mrs Chris Swift Cymhorthyddion Clwb ar ôl Ysgol Miss Sara Evans, Miss Elan Williams, Miss Sioned Hughes Staff Cylch Meithrin Tremeirchion Mrs Sylvia Edwards, Ms Rhian Edwards, Mrs Helen Jones Ysgrifenyddes Mrs Iona Hall Cogyddes Mrs Christine Swift Glanhawr Mr Paul Ballinger Swyddogion Cymorth Cyntaf Mrs Delyth Williams, Mrs Elinor Ellis Swyddogion Diogelu Dysgwyr Mrs Bethan Davies, Mrs Elinor Ellis Llywodraethwr Dynodedig Diogleu Dysgwyr Mrs Gwenan Williams, Mrs Fiona Irvine

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Adref

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Staff yr Ysgol: Pennaeth Bethan Davies BAdd. CPCP Athrawes Dosbarth Meithrin a Derbyn Mrs Rhian Jones BAdd Cymhorthydd Dosbarth Meithrin a Derbyn Mrs Delyth Potts Athrawes Blwyddyn 1 a 2 Mrs Elinor Ellis BAdd. Cymhorthydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2 Athrawes Blwyddyn 3 a 4 Ms Lucy Edwards TAR (3 diwrnod) Mrs Bethan Davies BAdd. CPCP (2 ddiwrnod) Athrawes Blwyddyn 5 a 6 Ms Bethan Barr TAR Miss Sarita Smith TAR (cyfnod mamolaeth) Cymhorthydd blynyddoedd 3-6 a cefnogi Dysgwyr ADY Mrs Delyth Williams Cymhorthydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2 James Thompson Cymhorthyddion Clwb Brecwast Mrs Delyth Williams a Mrs Chris Swift Cymhorthyddion Clwb ar ôl Ysgol Miss Sara Evans, Miss Elan Williams, Miss Sioned Hughes Staff Cylch Meithrin Tremeirchion Mrs Sylvia Edwards, Ms Rhian Edwards, Mrs Helen Jones Ysgrifenyddes Mrs Iona Hall Cogyddes Mrs Christine Swift Glanhawr Mr Paul Ballinger Swyddogion Cymorth Cyntaf Mrs Delyth Williams, Mrs Elinor Ellis Swyddogion Diogelu Dysgwyr Mrs Bethan Davies, Mrs Elinor Ellis Llywodraethwr Dynodedig Diogleu Dysgwyr Mrs Gwenan Williams, Mrs Fiona Irvine