Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Meithrin a Cylch

Meithrin

Dysgwyr Meithrin 8:55yb-11:30yb Croesawn dysgwyr ar gyfer y dosbarth meithrin pan yn 3oed yn y mis Medi canlynol. Mae’r ysgol a’r dosbarth yn groesawgar iawn; a’r staff yn brofiadol a cefnogol iawn i gynorthwyo eich plentyn setlo yn nhrefniadau a bywyd yr ysgol. Mae croeso i chi ymweld a’r ysgol cyn i’ch plentyn ddechrau – mae diwrnod anwytho yn nhymor yr Haf. Disgwylir i ddysgwyr meithrin gyrraedd yr ysgol tua 8:50 yn. Mi fyddwn yn eich croesawu wrth giât yr ysgol. Mi fydd y dysgwyr yn cael cyfle i chwarae ar iard yr ysgol gyda phlant eraill ac yna yn ymuno a’r dysgwyr Derbyn i gofrestru ac yn ymuno yng ngweithgareddau y dosbarth. Diwedd y bore Meithrin am 11:30yb gofynnwn i chi ddisgwyl tu allan i’r brif fynedfa nes fydd aelod o staff yn rhyddhau eich plentyn yn ôl i’ch gofal chi. Mae croeso i rieni ddod i sgwrsio am gymorth, gwybodaeth neu arweiniad gyda aelod o staff drwy drefniant. Cylch Meithrin Tremeirchion a Ti a Fi, Hen Ysgol, Tremeirchion Ebost: cylchmeithrintremeirchion@gmail.com Ffon: 07752226034 Tudalen ‘Facebook’ – Cylch Meithrin Tremeirchion Cylch Meithrin ar agor: Dydd Llun i Ddydd Iau 8:30-4:30 Cylch Ti a Fi: Dydd Gwener 9:00-11:00yb Gall ddysgwyr Meithrin aros yn yr ysgol tan 12:00yp i gael cinio os ydynt yn mynd i’r Cylch Meithrin yn y pnawn, dan arweiniad Ms Rhian Edwards a Mrs Sylvia Edwards. Mae staff y cylch meithrin yn cyrraedd yr ysgol am 12:00yp ac yn helpu yn ystod yr awr ginio. Am 1:00yp mae’r plant a staff cylch Meithrin yn mynd i’r Hen Ysgol, gyferbyn a’r Eglwys, ble maent yn cynnal eu sesiynau yn ogystal a defnyddio ardal tu allan yr ysgol. Costau Diwrnod Llawn 8:30 – 4:30 - £36 Sesiwn bore 8:30-12:30 - £18 Sesiwn byr pnawn 12:30 – 15:00 (cylch yn unig) - £11.25 Sesiwn hir pnawn 12:30 – 16:30 (cylch yn unig) - £18 Meithrin Mwy sesiwn byr 12:00- 15:00 - £13:50 Meithrin Mwy sesiwn hir 12:00-16:30 - £20.25 Plant Meithrin Mwy ydi’r plant sydd yn mynychu’r ysgol yn y boreau.

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Adref

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Meithrin a

Cylch

Meithrin

Dysgwyr Meithrin 8:55yb- 11:30yb Croesawn dysgwyr ar gyfer y dosbarth meithrin pan yn 3oed yn y mis Medi canlynol. Mae’r ysgol a’r dosbarth yn groesawgar iawn; a’r staff yn brofiadol a cefnogol iawn i gynorthwyo eich plentyn setlo yn nhrefniadau a bywyd yr ysgol. Mae croeso i chi ymweld a’r ysgol cyn i’ch plentyn ddechrau – mae diwrnod anwytho yn nhymor yr Haf. Disgwylir i ddysgwyr meithrin gyrraedd yr ysgol tua 8:50 yn. Mi fyddwn yn eich croesawu wrth giât yr ysgol. Mi fydd y dysgwyr yn cael cyfle i chwarae ar iard yr ysgol gyda phlant eraill ac yna yn ymuno a’r dysgwyr Derbyn i gofrestru ac yn ymuno yng ngweithgareddau y dosbarth. Diwedd y bore Meithrin am 11:30yb gofynnwn i chi ddisgwyl tu allan i’r brif fynedfa nes fydd aelod o staff yn rhyddhau eich plentyn yn ôl i’ch gofal chi. Mae croeso i rieni ddod i sgwrsio am gymorth, gwybodaeth neu arweiniad gyda aelod o staff drwy drefniant. Cylch Meithrin Tremeirchion a Ti a Fi, Hen Ysgol, Tremeirchion Ebost: cylchmeithrintremeirchion@gm ail.com Ffon: 07752226034 Tudalen ‘Facebook’ – Cylch Meithrin Tremeirchion Cylch Meithrin ar agor: Dydd Llun i Ddydd Iau 8:30-4:30 Cylch Ti a Fi: Dydd Gwener 9:00- 11:00yb Gall ddysgwyr Meithrin aros yn yr ysgol tan 12:00yp i gael cinio os ydynt yn mynd i’r Cylch Meithrin yn y pnawn, dan arweiniad Ms Rhian Edwards a Mrs Sylvia Edwards. Mae staff y cylch meithrin yn cyrraedd yr ysgol am 12:00yp ac yn helpu yn ystod yr awr ginio. Am 1:00yp mae’r plant a staff cylch Meithrin yn mynd i’r Hen Ysgol, gyferbyn a’r Eglwys, ble maent yn cynnal eu sesiynau yn ogystal a defnyddio ardal tu allan yr ysgol. Costau Diwrnod Llawn 8:30 – 4:30 - £36 Sesiwn bore 8:30-12:30 - £18 Sesiwn byr pnawn 12:30 – 15:00 (cylch yn unig) - £11.25 Sesiwn hir pnawn 12:30 – 16:30 (cylch yn unig) - £18 Meithrin Mwy sesiwn byr 12:00- 15:00 - £13:50 Meithrin Mwy sesiwn hir 12:00- 16:30 - £20.25 Plant Meithrin Mwy ydi’r plant sydd yn mynychu’r ysgol yn y boreau.