Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Ysgol Iach

Yn 2009 derbyniwyd clod ar gyfer cam 3 ysgolion iach y Sir. Erbyn hyn, 2016, rydym wedi cyflawni cam 5. Anogir disgyblion i fyw’n iach drwy’r broses hwn. Rydym yn ail-gylchu sawl peth yn yr ysgol, gan gynnwys, ffrwythau yn ein bin compost, poteli llaeth, papur, dwr a llawer mwy. Mae gennym bwyllgor eco ac wedi derbyn y wobr arian yn 2009. Mae’r pwyllgor yn gweithio’n agos iawn gyda ein cyngor ysgol. Yn ddiweddar bu un aelod o staff ar gwrs lle bu rhannu syniadau am gynnal clwb eco a chlwb garddio. Mae’r ysgol yn parhau i ddatblygu profiadau a rhoi cyfleon dysgu sydd yn ychwanegu at brofiadau’r cwricwlwm. Lawrlwythwch y dogfennau canlynol: Pecynnau cinio iach Syniadau SNAC Dewch i Goginio gyda’ch Plentyn

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Adref

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ysgol Iach

Yn 2009 derbyniwyd clod ar gyfer cam 3 ysgolion iach y Sir. Erbyn hyn, 2016, rydym wedi cyflawni cam 5. Anogir disgyblion i fyw’n iach drwy’r broses hwn. Rydym yn ail-gylchu sawl peth yn yr ysgol, gan gynnwys, ffrwythau yn ein bin compost, poteli llaeth, papur, dwr a llawer mwy. Mae gennym bwyllgor eco ac wedi derbyn y wobr arian yn 2009. Mae’r pwyllgor yn gweithio’n agos iawn gyda ein cyngor ysgol. Yn ddiweddar bu un aelod o staff ar gwrs lle bu rhannu syniadau am gynnal clwb eco a chlwb garddio. Mae’r ysgol yn parhau i ddatblygu profiadau a rhoi cyfleon dysgu sydd yn ychwanegu at brofiadau’r cwricwlwm. Lawrlwythwch y dogfennau canlynol: Pecynnau cinio iach Syniadau SNAC Dewch i Goginio gyda’ch Plentyn