Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Clwb Brecwast a

Chlwb ar ol Ysgol

Mae’r ysgol yn cynnal Clwb brecwast am ddim yn y bore i hwyluso trefniadau i’r rhieni sydd eisiau cymryd mantais o’r gefnogaeth. Mae’r clwb brecwast am ddim yn dechrau am 7.50yb. Bydd brecwast syml yn cael ei ddarparu i unrhyw ddisgybl rhwng 7.50yb ac 8.20.yb. Ni fyddwn yn paratoi brecwast ar ol hynny. Mi fydd staff y clwb brecwast am ddim yn pahau i ‘oruchwylio’r disgyblion yn y clwb tan 8.30yb. Yna bydd y disgyblion a’r staff yn mynd allan ar y buarth rhwng 8.30yb tan 8.55am. O safbwynt diogelwch eich plentyn, mae’n bwysig bod pob rhiant sy’n cludo eu plentyn i’r ysgol cyn 8.30yb yn sicrhau eu bod yn trosglwyddo eu plentyn i aelod o staff y clwb brecwast, ac yn arwyddo’r gofrestr eu bod wedi gwneud hyn. Nid ydym yn disgwyl plant tacsi tan ar ol 8.35yb ac erbyn hyn bydd aelod o staff ar ddyletswydd wrth giat yr ysgol. Mae’r trefniadau yma yn cyd-fynd a chynllun clybiau brecwast am ddim Llywodraeth Cymru. Mae cyfle hefyd i blant aros yn y Clwb ar ôl ysgol o 3.30yp tan 5.25yh. Rydym yn codi £9.00 y plentyn i fynychu’r clwb yma. Mae’r staff yn paratoi rhywbeth i fwyta i’r disgyblion. Gellir derbyn mwy o wybodaeth drwy holi yn yr ysgol. Cyn mynychu’r clwb bydd y staff yn gofyn i chi gwblhau ffurflen wybodaeth. Bydd angen i chi arwyddo’r gofrestr dyddiol a nodi’r amser y byddwch wedi derbyn eich plentyn yn ol i’ch gofal. Mae disgwyl i bob plentyn sy’n mynychu’r clwb brecwast, clwb ar ôl ysgol ac unrhyw glybiau eraill, ymddwyn yn briodol a dangos yr un parch tuag at y staff a’u cyfoedion, â sydd yn ddisgwyliedig yn ystod yr oriau ysgol. Gellir talu am y clybiau drwy ‘Parent pay’. Mae’r rhan fwyaf o rieni yn talu unai ar y diwrnod neu yn gwneud taliadau rheolaidd cyn diwedd y mis. Serch hynny mae cyfyngiad o £100 y plentyn ar gyfer y clwb ar ol ysgol. Ni chanieteir i blentyn fynychu’r clwb os oes dyled sydd dros y cyfyngiad, tan fydd y dyled wedi ei dalu’n llawn neu yn ol yn is na’r cyfyngiad.

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Adref

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb

Brecwast a

Chlwb ar ol

Ysgol

Mae’r ysgol yn cynnal Clwb brecwast am ddim yn y bore i hwyluso trefniadau i’r rhieni sydd eisiau cymryd mantais o’r gefnogaeth. Mae’r clwb brecwast am ddim yn dechrau am 7.50yb. Bydd brecwast syml yn cael ei ddarparu i unrhyw ddisgybl rhwng 7.50yb ac 8.20.yb. Ni fyddwn yn paratoi brecwast ar ol hynny. Mi fydd staff y clwb brecwast am ddim yn pahau i ‘oruchwylio’r disgyblion yn y clwb tan 8.30yb. Yna bydd y disgyblion a’r staff yn mynd allan ar y buarth rhwng 8.30yb tan 8.55am. O safbwynt diogelwch eich plentyn, mae’n bwysig bod pob rhiant sy’n cludo eu plentyn i’r ysgol cyn 8.30yb yn sicrhau eu bod yn trosglwyddo eu plentyn i aelod o staff y clwb brecwast, ac yn arwyddo’r gofrestr eu bod wedi gwneud hyn. Nid ydym yn disgwyl plant tacsi tan ar ol 8.35yb ac erbyn hyn bydd aelod o staff ar ddyletswydd wrth giat yr ysgol. Mae’r trefniadau yma yn cyd- fynd a chynllun clybiau brecwast am ddim Llywodraeth Cymru. Mae cyfle hefyd i blant aros yn y Clwb ar ôl ysgol o 3.30yp tan 5.25yh. Rydym yn codi £9.00 y plentyn i fynychu’r clwb yma. Mae’r staff yn paratoi rhywbeth i fwyta i’r disgyblion. Gellir derbyn mwy o wybodaeth drwy holi yn yr ysgol. Cyn mynychu’r clwb bydd y staff yn gofyn i chi gwblhau ffurflen wybodaeth. Bydd angen i chi arwyddo’r gofrestr dyddiol a nodi’r amser y byddwch wedi derbyn eich plentyn yn ol i’ch gofal. Mae disgwyl i bob plentyn sy’n mynychu’r clwb brecwast, clwb ar ôl ysgol ac unrhyw glybiau eraill, ymddwyn yn briodol a dangos yr un parch tuag at y staff a’u cyfoedion, â sydd yn ddisgwyliedig yn ystod yr oriau ysgol. Gellir talu am y clybiau drwy ‘Parent pay’. Mae’r rhan fwyaf o rieni yn talu unai ar y diwrnod neu yn gwneud taliadau rheolaidd cyn diwedd y mis. Serch hynny mae cyfyngiad o £100 y plentyn ar gyfer y clwb ar ol ysgol. Ni chanieteir i blentyn fynychu’r clwb os oes dyled sydd dros y cyfyngiad, tan fydd y dyled wedi ei dalu’n llawn neu yn ol yn is na’r cyfyngiad.