Home

News

Information

Pupils

Information

Contact

Us

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Policies and

Documents

Cylch

Meithrin

Breakfast Club &

After School Club

Eco School

Language

Charter

School

Council

Church

Curriculum

for Wales

Healthy School

Reading

Dysgu Sylfaen Gwybodaeth i rieni - Book Trust Gwybodaeth am ddysgu gyda eich plentyn Beth yw Tric a chlic? Podlediadau Wordwall Ditectif geiriau Llyfrau Coeden Rhydychen

Useful Apps

Tric a Chlic

Cyw ar

Wyddor

Magi Ann

Tric a

Chlic 2

Dewi

a Doti

Llyfrau Hwyl

Magi Ann

Darllen y

Ddraig

Betsan a

Roco yn y

Dref 2

Betsan a

Roco yn y

Dref 1

News

Information

Pupils

Home

Information

Policies and

Documents

Cylch

Meithrin

Breakfast Club and

After School Club

Eco School

Language

Charter

School

Council

Church

Curriculum

for Wales

Healthy

Schools

The Urdd

Contact

Us

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Reading

Dysgu Sylfaen Gwybodaeth i rieni - Book Trust Gwybodaeth am ddysgu gyda eich plentyn Beth yw Tric a chlic? Podlediadau Wordwall Ditectif geiriau Llyfrau Coeden Rhydychen

Useful Apps

Tric a Chlic

Cyw ar

Wyddor

Magi Ann

Tric a

Chlic 2

Dewi

a Doti

Llyfrau Hwyl

Magi Ann

Darllen y

Ddraig

Betsan a

Roco yn y

Dref 2

Betsan a

Roco yn y

Dref 1